Barracuda Web Filter 6.0 přichází s kontrolou sociálních médií

Společnosti si stále více všímají toho, kolik času tráví jejich zaměstnanci na sociálních sítích. To má dopad na jejich produktivitu, vytížení přenosových kapacit a v neposlední řadě na bezpečnost sítě. Na druhou stranu řada společností využívá sociální sítě jako komunikační médium a nemůže si proto dovolit kompletně je blokovat.
Nový release Barracuda Web Filter 6.0 dává administrátorům možnost podrobně monitorovat, regulovat a archivovat sociální média jako Twitter, Facebook, MySpace, Google+, atd.

Regulace sociálních sítí s pomocí granulárních politik
Barracuda Web Filter 6.0 přidává podporu pro více než 400 profilů různých webových aplikací, které jsou mnohem efektivnější než tradiční blokování URL a domén.
Například lze uživatelům povolit login na Facebook, ale blokovat hry, sdílení médií a ostatní aplikace.

Archivace a monitoring sociálních sítí
Funkce Web Application Monitoring dovoluje integrovat Barracuda Web Filter s řešení Barracuda Message Archiver a zachytávat chaty, webové e-maily a vzájemnou komunikaci na sociálních sítích pro potřeby archivace, vyhledávání a splnění požadavků pro e-Discovery.
Pro zachytávání vzájemné komunikace na Facebooku jsou podporovány vzkazy na zeď, chat, komentáře a zprávy. Podporovány jsou i další platformy jako Google, Yahoo! a Twitter.

Rozšířená inspekce HTTPS komunikace
Komunikace v sociálních médiích se často skrývá v šifrovaném protokolu HTTPS. Barracuda Web Filter 6.0 dokáže dešifrovat HTTPS komunikaci v režimu forward proxy a zajistit tak plnou kontrolu komunikace. V in-line režimu je nutno provést drobnou úpravu na straně klientů.

Web Filter 6.0 webex

Zařízení Barracuda Web Filter lze bezplatně otestovat, k dispozici je také ve variantě virtual appliance pro VMware, Citrix XenServer a Microsoft Hyper-V. Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte naše obchodní oddělení.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.