Školení IT bezpečnosti

Současný vývoj IT bezpečnosti směřuje stále blíže ke koncovým uživatelům. Každý den musí čelit hrozbám, přicházejícím ze sítě internet. Hrozby jsou stále více propraSkoleni uzivatelucované a dovedou neznalé uživatele snadno zmást. Příkladem je tzv. „cílený phishing“, který využívá prvky sociálního inženýrství v kombinaci se zranitelnostmi aplikací, nebo stále častější útoky vedené skrze sociální sítě.
Je proto nyní, více než dříve nutné, aby byli uživatelé proškoleni a dovedli těmto hrozbám čelit. IT technologie, jako jsou DLP (Data Leak Prevention), jsou velice nákladné na implementaci a je nutné, aby se jim neustále věnoval odborník. Většina společností si je proto nemůže dovolit.

Jak se (ne)chovat ve firemní síti

Tento školící program je zaměřen na uživatele firemních síti – zaměstnance. Naše metoda je unikátní v tom, že učíme uživatele samostatnému uvažování. Uživatel musí být schopen vyhodnotit případnou hrozbu a správně se zachovat.
Pro společnosti jsou data tím nejcennějším majetkem. V případě jejich ztráty, nebo úniku, může společnost skončit i v krachu. Klademe proto důraz na informace o manipulaci s citlivými daty a jejich uchovávání. Stále více útoků je také směřováno proti mobilním zařízením, proto se naše školení zaměřuje také na tuto oblast.
Celé školení je proloženo příklady z praxe, které jsou pro uživatele velmi přínosné.
Po absolvování školení získává uživatel certifikát, který jej zavazuje k zodpovědnosti.

Výhody bezpečnostního školení „Jak se (ne)chovat ve firemní síti“

  • uživatelé se naučí samostatně rozpoznávat hrozby a čelit jim
  • uživatelé se naučí zacházet s citlivými daty a mobilním zařízením
  • společnost dramaticky snižuje riziko úspěšného útoku
  • uživatelé jsou zavázáni k zodpovědnosti za své chování
  • úspora nákladů na implementaci drahých technologií DLP
  • zvýšení důvěryhodnosti spoečnosti směrem k zákazníkům
  • školení lze přizpůsobovat podle potřeb zákazníka – modularita

* Školení předchází znalostní test, který prověří povědomí uživatelů a odhalí jejich slabé stránky. Díky tomuto testu získáme přehled, na které okruhy se více zaměřit a zvýšit tak efektivitu školení.
Školení probíhá zpravidla v prostorách zaměstnavatele a jeho délka je v závislosti na zvolených tématech 1/2 – až 1 den.
** Metodika školení k nahlédnutí metodika_jak se (ne)chovat ve firemni siti

Comments are closed.