VMware Inc.

Současný trend konsolidace ICT technologií je neodmyslitelně svázán s virtualizací. Díky virtualizaci fyzických serverů lze dosáhnout velmi výrazných úspor. Staré a energeticky náročné servery lze elegantně nahradit jedním moderním výkonným serverem s vysokou efektivitou a redundancí. Zároveň se tím zvýší dostupnost podnikových aplikací a zjednoduší správa celého ICT.
Společnost VMware Inc. je leaderem na poli virtualizace a nabízí ucelené řešení pro virtualizaci podnikových aplikací, správu prostředí, automatizaci procesů acloud computing.

Přínosy virtualizace pro firmy

  • značná úspora nákladů díky redukci serverového HW (až 80% ročně)
  • zvýšení dostupnosti firemních aplikací a zachování kontinuity
  • rychlá obnova firemních aplikací po havárii
  • zjednodušení správy ICT a snížení nákladů
  • zvýšení efektivity ICT zdrojů
  • zásadní posun v environmentální politice firmy

VMware vCloud

Technologie cloud computing představuje nový model, který zjednodušuje ICT tím, že efektivně využívá fondy sdílené virtuální infrastruktury, která je dodávána na požádání, automaticky spravována a využívána jako služba.vcloud
Virtualizace je základním katalyzátorem technologie cloud computing. Společnost VMware, která zaujímá vedoucí postavení v oblasti virtualizace, staví na těchto pevných základech své platformy a řešení, které podporují infrastrukturu vaší oblasti cloud, vytvářejí a provozují robustní aplikace pro oblast cloud a dodávají výpočetní prostředí koncových uživatelů jako služby založené na oblasti cloud.

Fondy a dynamické přidělování zdrojů

Zdroje ICT jsou sdruženy do logických stavebních bloků úložných, síťových a serverových jednotek, které efektivně vytvářejí virtuální datová centra. Tyto kontejnery zdrojů jsou potom dynamicky přidělovány různým aplikacím podle definovaných firemních pravidel a poptávky ze strany uživatelů.

VMware vSphere

Zjednodušte infrastrukturu ICT vytvořením dynamičtějšího a flexibilnějšího datového centra za použití osvědčených řešení virtualizace serverů a datovvsphereých center založených na produktu VMware vSphere, který představuje špičkovou virtualizační platformu. Zajistěte trvalé inovace ICT a současně dodržujte dohody o úrovni poskytovaných služeb a zvyšte dobu uvedení produktů na trh, která je potřebná pro zajištění a aktualizace aplikací. Virtualizace dodaná společností VMware vám pomáhá snižovat kapitálové výdaje prostřednictvím konsolidace serverů a optimalizovat provozní výdaje pomocí automatizace. Zkrácením plánovaných i neplánovaných odstávek také minimalizuje ztrátu zisku.

Virtualizace firemních aplikací

Dokážeme virtualizovat i ty nejnáročnější aplikace, jako jsou systémy Exchange a Oracle, umožníme vám přitom dodržet a překročit výkon fyzických serverů a současně eliminovat potřebu nadměrného zajišťování služeb. Produkt VMware vSphere, který dynamicky přiděluje zdroje podle potřeby aplikací, vám umožní dodržet požadované úrovně služeb a maximalizovat efektivitu infrastruktury. Aplikace pro zajišťování služeb na vyžádání můžete nasadit během několika minut, vytvoříte-li katalog standardizovaných služeb. Zajistíte tak také konzistenci všech instancí aplikací

Virtualizace desktopů

Poskytování pracovních ploch jako spravované služby vám umožňuje vytvořit flexibilnější infrastrukturu ICT, takže vaše firma bude moci rychleji reagovat na změny a příležitosti na trhu. Nasazujte aplikace a pracovní plochy rychleji a s vyšší konzistencí do široké škály klientů. Zajistíte si tím nižší náklady a vyšší úroveň služeb. S virtualizací aplikací můžete prodloužit životnost starších aplikací a eliminovat konflikty spojené s instalací. V případě detašovaných pracovišť a poboček můžete pracovní plochy přesunout do oblasti cloud a poskytovat je jako spravovanou službu, kdekoli budou požadovány. Současně zachováte potřebnou kontrolu a zabezpečení.

Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte naše obchodní oddělení, nebo klikněte na tento odkaz.

Comments are closed.