Green ICT

Trocha statistiky:zelene it

Elektrická energie, kterou spotřebují informační technologie, se podle Simona Mingaye z Gartneru podílí na celosvětové produkci CO2 zhruba dvěma procenty, což může na první pohled vypadat nevýznamně, ale je to zhruba stejně, jako je tomu například v letectví. Z tohoto celku běžné počítače a monitory spotřebují 40 %, servery 23 %, pevné telekomunikační linky 15 %, mobilní telekomunikace 9 %, sítě 7 % a tiskárny zhruba 6 %.
Specifickou oblastí jsou pak datová centra, která například jen v USA spotřebovala v roce 2006 celých 61 miliard kWh elektrické energie. Z toho  více než polovinu nákladů tvoří chlazení a napájení těchto center. Náklady na napájení a chlazení serveru se po dobu jeho provozu proto brzy vyšplhají výš než jeho pořizovací cena.

Green ICT – cesta správným směrem

Naše společnost vždy klade důraz na nízkou energetickou zátěž dodávaných zařízení a ucelených řešení. V Našem portfoliu najdete pouze dodavatele, kteří splňují nízkoenergetické normy.
Příkladem může být společnost Cisco Systems, která dlouhodobě rozvíjí program „Cisco Green“, jehož cílem je snížit spotřebu elektrické energie u svých produktů.
Dalším zástupcem může být společnost Thomas-Krenn.AG. Němečtí výrobci serverů, kteří při stavbě serverů používají ty nejmodernější nízkonapěťové technologie. Každý server má vlastní protokol o energetické zátěži.
Neodmyslitelnou součástí snižování uhlíkové stopy je konsolidace ICT infrastruktury do menších celků a s tím spojená virtualizace. Pro naše zákazníky jsme schopni navrhnout řešení, která budou splňovat ta nejpřísnější energetická kritéria.

Comments are closed.