Outsourcing ICT

IT outsourcing znamená přenesOutsourcing ITení odpovědnosti za provoz, údržbu, správu a modernizaci určených ICT technologií na poskytovatele. Zajišťování služeb pomocí outsourcingu je celosvětově zvyšujícím se trendem a to hned z několika důvodů.
Firmy, specializující se na IT outsourcing, mají zpravidla mnohem proškolenější a v dané problematice zkušenější pracovníky. Odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt a výchozí firma se může plně věnovat svému oboru. Provoz outsourcované služby je tedy většinou na vyšší úrovni, než kdyby si ho firma chtěla zajišťovat sama.
Náklady na zajištění specializované činnosti jsou při využití outsourcingu zpravidla nižší. U outsourcingu IT služeb často i velmi výrazně. Mzdové náklady na IT odborníky jsou velmi vysoké a v rámci chodu firmy je třeba i několik IT specializací. Malé a střední firmy mohou outsourcingem IT ušetřit nemalé prostředky.

Co nabízíme:

  • vybudování nových komplexních IT řešení dle potřeb zákazníka
  • dohled a správu stávajících datových sítí a jejich zabezpečení
  • dohled a správu Microsoft infrastruktury
  • dohled a správu Linux/UNIX/Solaris infrastruktury
  • správu databází, poštovních a webových serverů
  • hostingové a housingové služby na páteřních připojeních
  • dodávky běžného provozního vybavení (PC, monitory, tiskárny, kopírky, tonery, atd.)

Comments are closed.