O nás

Naše společnost se již od 90. let specializuje na kybernetickou bezpečnost. Z původního zaměření na bezpečnostní technologie a jejich správu, jsme se s ohledem na soudobé trendy specializovali na koncepční a strategickou bezpečnost, která stojí na třech zásadních pilířích: technologie – procesy – lidé.

Naše mise

Dodávat našim zákazníkům koncepční a ucelená řešení, která korespondují se soudobými trendy a strategií zákazníka v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Naše vize

Neustále prohlubovat své znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a svou činností přispívat k zajištění bezpečnějšího kybernetického prostoru našich zákazníků. Chceme se stále více specializovat na oblast strategické kybernetické bezpečnosti, zapojení lidských zdrojů do bezpečnostních procesů a budování tzv. „human firewall“.

Komentáře jsou uzavřeny.